Velkommen til Dansk Security Undervisning


Dansk Security Undervisning er en virksomhed med speciale inden for luftfartsikkerhed og med fokus på luftfragt.

Transportører

Uddannelse af transportører af sikkerhedskontrolleret flygods

Flygods

Uddannelse af fragtagenter og kendte kunder

Sikkerhedsledelse

Uddannelse jf. NASP, bilag 13.1 for sikkerhedschefer, sikkerhedsledelse og stedfortrædere

Finn Larsen


Finn Larsen har en solid erfaring inden for security, hvor han siden 1982 har arbejdet som


  • screener
  • instruktør
  • supervisor
  • vagtleder
  • luftfartsinspektør

Transportører;


Chauffører der kører med sikkerhedskontrolleret flygods, uden at have direkte kontakt med godset, kan med dette kursus transportere sikkerhedskontrolleret flygods, hvis bilen godset bliver transporteret i er forseglet, så det ikke er muligt at komme i kontakt med godset. 


11.2.7 uddannelse af personer, der skal have generel sikkerhedsbevidsthed.


Kurset er på 5 lektioner, fastlagt af Trafikstyrelsen. Kurset tager ca. 2 ½ - 3 timer og afsluttes med en test som skal bestås med 80% rigtige svar.Der skal foretages en baggrundskontrol før deltagelse i kurset.


Baggrundskontrollen består i dokumentation for, hvor man har været bosat og hvor man har været ansat inden for de sidste 5 år samt at der kan fremvises billede dokumentation.


Baggrundskontrollen foretages af den ansvarlige i virksomheden, hvor chaufføren er ansat.

Næste kursus

Dato:


Adresse:

Ring og aftal, hvis dette kursus er aktuel

Næste kursusAdresse: Kirstinehøj 17. 2770 Kastrup 


Der er ikke planlagt kursus men ring og hør nærmere

Yderlige oplysninger om næste kommer snarrest 

Til Alle kunder der transportere/håndtere flygods, skal jeg oplyse at der er ændringer i uddannelsen 11.2.3.9 vedr. Cyber og adfærd.

Det gør at der skal opdateres med et tillægskursus, for dem som har gennemgået kursus 11.2.3.9.


Dansk Security Undervisning har derfor planlagt en række kurser som tillæg for 11.2.3.9.

 

Kurserne bliver afholdt på Kirstinehøj nr. 17. 2770 Kastrup fra kl. 16:30 til kl.18:00 tirsdage og torsdage.

Der vil kun være begrænset plads til deltagere til hvert kursus, hvorfor der skal laves en aftale om deltagelse.

 

Det er ligeledes et krav for deltagelse at der kan fremvises dokumentation for gennemført 11.2.3.9. kursus

Til dem som har 11.2.7 kursus, skal der i det tilfælde transporten sker med biler, der ikke er plomberet og chaufføren er i kontakt med godset, tages et nyt/opdateret kursus 11.2.3.9 samt laves en udvidet baggrundskontrol.

 

Er der brug for yderlige oplysninger kan i kontakte mig på tlf. 26359387 eller skrive til Finn@Larsen.dk

 

Pris pr. person for tillægskurset er 300 kr. + moms

Pris for kursus 11.2.3.9 er 650 kr. pr. person

 

Er der brug for et helt 11.2.3.9 kursus, vil der blive afholdt kurser én gang om måneden på samme adresse. eller efter aftale på transportørens adresse om muligt. Pris for kursus hos transportøren er 6.500 kr. + moms + transport max 20 personer.

 

Flygods

 

Personale som jf. NASP, afsnit 11.2.3.9 udfører anden sikkerhedskontrol for fragt end screening;

Fragtagenter og kendte kunders personale

Dansk Security Undervisning tilbyder at komme til virksomheden og gennemføre et opdateret professionelt kursus med afsluttende test samt hjælp til baggrundskontrol.

Kurset varer 3½  time med plads til maksimum 20 personer.

Sikkerhedsledelse


Uddannelse jf. NASP, bilag 13.1 for sikkerhedschefer, sikkerhedsledelse og stedfortrædere


Mere information om næste kursus snarrest


Prisen pr. person er 5.700 Kr. for det hele.

Der skal udfyldes en tilmelding her på hjemmesiden og fremsendes hvorefter tilmeldingen er bindende.


Ønsker i mere information kan i kontakte mig.

Kurset er en betingelse for at kunne deltage i Trafikstyrelsens seminar.

Ved tilmelding til dette kursus skal du udfylde og fremsende skemaet, som du finder her:

Næste kursus


Der er ikke planlagt kursus men ring og hør nærmere

Ring og hør nærmer

Kontakt os


Kontakt os via formularen eller på tlf. 2635 9387 for tilmelding til kursus, hvis du har behov for yderligere information eller hvis du har specielle ønsker til et kursus